Cross-Browser
28 Temmuz 2015
Tema ismini değiştirme
23 Kasım 2015

CEO-CIO-CTO-CISO-CFO-CLO-CGO-COO-CMO-CAO Nedir?

Kartvizit çalışmalarında artık sıklıkla karşılaştığımız ünvanlara yer verelim istedik.

CEO (Chief Executive Officer) İcra kurulu başkanı
CIO (Chief Information Officer) Bilgi sistemleri grubu başkanı
CTO (Chief Technology Officer) Teknolojiden sorumlu başkan
CISO (Chief Info Security Officer) Bilgi güvenliğinden sorumlu başkan
CFO (Chief Financial Officer) Finans grubu başkanı
CLO (Chief Legal Officer) Hukuk grubu başkanı
CGO (Chief Growth Officer) Genişlemeden sorumlu başkan
COO (Chief Operations Officer) Operasyonlardan sorumlu başkan
CMO(Chief Marketing Officer) Pazarlama ve satış grubu başkanı
CAO (Chief Advertisement Officer) Reklam ve medya grubu başkanı